نویسنده: shoppingcenter ارسال نامه

وب سایت: http://shoppingcenter.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

چگونه از خود مدیر بسازیم؟

یکی از اساسی‌ترین مسائل شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی ایران (به ویژه شرکت‌های نوپا)

چگونه برای سازمان خود یک رهبر مؤثر باشیم؟

امروزه مدیریت در بسیاری از سازمان‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شده و به‌نوعی کارآمدی خود را ا

آیا متخصصین قدرت پیش بینی آینده را دارند و به همین دلیل هم بهتر تصمیم گیری می کنند؟

ساختار انستیتوها و سازمان های مختلف بشری بطور عجیبی بر این پایه بنیان گذاری شده که برای اتخاذ تصمیم

بزرگترین مشکل سازمان های موفق چیست؟

بزرگترین مشکل سازمان های موفق این است که در زمان قرار گرفتن در اوج و به هنگام پیروزی به طور طبیعی، ک

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟

چه نوع رئیسی ، پیر یا جوان ، خودی یا غریبه ، می تواند تضمین کند که شرکت شما از بحران در امان خواهد م

آیا مدیری استراتژیک هستید؟

چند روز پیش در جلسه&

برند چیست؟

هرزمانی صحبت از

کاروحرفه شماچیست؟

پرسش وپاسخ به هفت سوال زیربه طور مرتب در طول دوره

آیا برگزار کردن کردن مذاکرات مهم در زمان کم و حالت اضطرار مفید است ؟

اگر قبل از مذاکره  و در فرایند پیش مذاکره تشخیص دادید که در ا |