تخفیف ،بعنوان یکی از چاشنی های فروش کالا و خدمات در بازاریابی

از راههای مختلفی می توان تخفیف قیمتی را اجرا کرد.ولی هر گروه از مشتریان با روش خاصی برای بهره مندی از این روش به سمت کسب و کارشما جذب می شوند.به همین دلیل باید از ترکیبی از روشهاو تکنیک های مختلف استفاده کرد تا بتوان گروهای مختلف را به سمت خود جذب کرد.ولی توجه به نکات زیر در این مورد از اهمیت ویژه ای در کسب و کار شما برخوردار است.

 • کاهش قیمت ها اغلب بهترین راهکار نیست .کاهش قیمت در صورت عدم لزوم می تواند منجر به از دست دادن سود و آسیب به نبر دهای قیمت گذاری شود .این عمل ممکن است این پیام را به مشتری ها انتقال دهد که قیمت از ارزش ارائه شده توسط برند به مشتری مهمتر است.در حالیکه شرکت ها باید ،فروشنده ارزش باشند، نه قیمت.(اصول بازاریابی کاتلر ،2010 ویرایش 13 ص593)
 • تخفیف هزینه است .
 • حد و حدود اختیار افراد را برای تخفیف دادن کاملا تغهیم و مشخص کنید .
 • از تخفیف برای فروش بیشتر و یا جلب مشتری جدید استفاده کنید .
 • اجازه ندهید شرکت به دلیل استفاده بیش از حد و بدون مهار از تخفیف ها به منظور های مقطعی و نه دراز مدت ،در قید قیمتهای پایین گرفتار شود .به یاد داشته باشید که قیمت های پایین غالبا به چرخه ای از قیمتهای پایین ،غالبا"به چرخه ای ازقیمتهای بسیار پایینترو به امکان بسیار کم بقا منجر میشوند.
 • بر اجباری شدن تخفیف غلبه کنید
 • ازیکسان بودن تخفیف خودداری کنید
 • برای تسویه حساب تخفیف ندهید
 • روشهای مختلف تخفیف (نقدی،فصلی ،کالایی،عمده فروشی ،تجاری،...)را در موقعیت های مناسب بکار گیرید.(صفحه361چاپ دوم مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران -پرویز درگی ).
 • مشتریانتان را طوری تربیت نکنید که صرفا"در قبال تخفیف از شما خرید کنند.
 • کاهش قیمت آسان است ،اما برگرداندن آن به حالت اول دشوار است .با تخفیف این امکان را پیدا می کنید که موقتا"قیمت را کاهش دهیدو در عین حال قیمت اصلی محصول را به شکل اولش حفظ کرده باشید.وقتی دوره تخفیف به پایان رسید قیمت همان است که اول بوده .
 • اگر شما اصرار داشته باشید که همیشه بر مبنای تخفیف محصولالتان را بفروشید ،مشتریان شما نیزعادت خواهند کردبر پایه قیمت پایین خرید کنند.

تاريخ ارسال: 1393/1/20

تعداد بازدید: 481

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |