اولویت با امور نخست است


مردمان موثر بجای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می پردازند. بجای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و بجای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی اهمیت شوند، به اولویت ها و ارجحیت های خود می پردازند. یعنی امور نخست (اموری که آن ها را به هدف اصلی شان بیشتر نزدیک می کند) را نخست انجام می دهند. همه چیز دوباره آفریده می شود. نخست بصورت ذهنی و آنگاه بصورت عملی. به این دلیل نخست شعار رسالت و نظام ارزشی خود را بنویسید، تا دقیقا بدانید چه چیز را می خواهید محقق سازید و به اجرا درآورید. آنگاه هر چیز دیگری را پیرامون این کانون محوری، برنامه ریزی و اجرا کنید و از همه مهم تر بیاموزید چگونه به سایر مسایل و اموری که پیش می آیند "نه" بگویید.

 

زیرا با این کار، به مهم ترین امور "آری" می گویید و پاسخ مثبت می دهید. "گوته" می گوید: "اموری که بیشترین اهمیت را دارند، نباید قربانی اموری شوند که کمترین اهمیت را دارند." بنابراین، اولویت های خود را تشخیص و سازمان بدهید و اجرا کنید. افرادی که به طرز موثری مدیریت خویشتن را در پیش می گیرند، نظم زندگی شان ناشی از درون خودشان و کنش اراده آزاد آن هاست. یعنی پیرو ارزش هایی هستند که خود انتخاب کرده اند و این اراده و تمامیت وجود را دارند که احساس ها و حالات خود را تابع آن ارزش ها و معیارها سازند. "ای.ام.گری" یکی از پژوهشگرانی که عوامل موفقیت را عمیقا مورد بررسی قرار داده است، می گوید: "بزگترین عامل موفقیت، خوش اقبالی و دوستان و آشنایان مناسب نیست. بزرگترین عامل موفقیت اینست که نخست امور نخست را انجام دهید."


 

تاريخ ارسال: 1393/1/28

تعداد بازدید: 360

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |