مدیر کارآمد، پیش‌قدم، خودآغازگر و خود پیش‌برنده است
مدیر کارآمد و بهره‌ور، فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می‌شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می‌کند.
▪ مدیر کارآمد و بهره‌ور به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه‌ای دارد. به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش‌های والای انسانی ارج می‌نهد.
▪ کارکنان را به کاربرد طیف‌های گوناگون دانش (خرد؛ معرفت) تشویق می‌کند.
▪ به هم‌ا‌فزایی (سینرژی) در فکر و عمل؛ اعتقاد قلبی دارد.
▪ زمینه‌های اصلاح نگرش‌ها، مهارت و افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می‌آورد.
▪ صلاحیت‌های حرفه‌ای و فنی دارد (درخصوص حرفه خود؛ شانه به شانه آخرین فنون حرکت می‌کند)

 

▪ در پی اصلاحات است و می‌داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند.
▪ مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است.
▪ برای روشن ماندن موتور سازمانش؛ همواره خودانگیخته و پرانگیزه عمل می‌کند و کارکنان را انگیزه‌مند می‌سازد.
▪ پیش‌قدم؛ خودآغازگر؛ خود پیش برنده؛ خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می‌کند.
▪ رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می‌خواهد قابلیت‌های خود و کارکنانش را در این زمینه‌ها بیازماید.
▪ هدف‌گرا؛ فرآیندگرا؛ پیشرفت‌گرا و توفیق گراست.
▪ چشم‌انداز مشارکتی دارد و افکار را با کارکنان در میان می‌گذارد و از اندیشه‌های خوب آنان برای ارتقای سازمان بهره می‌جوید.
▪ موازنه‌های معقولی بین استعدادها و انتظارات؛ قابلیت‌ها؛ امکانات و ... برقرار می‌کند.
▪ مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می‌شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می‌کند.
▪ کارها را به نحو اثربخش واگذار می‌کند. وظایف و مسوولیت‌ها و اختیارات مناسب را به طور صحیح؛ منطقی و به روشنی تعریف می‌کند.
▪ برای رفع تنگناها؛ محدودیت‌ها؛ خلأها و نارسایی‌ها؛ بی‌وقفه می‌کوشد و فرصت‌ها و تهدیدها را به خوبی می‌شناسد.
▪ تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می‌کند.
▪ پیوسته بر پیشرفت کار طراحی؛ برنامه‌های عملیاتی؛ بودجه‌ها و هزینه‌ها نظارت دارد و به هدایت مستمر؛ نظارت مستمر و ارزشیابی مستمر کلیه امور می‌پردازد.
▪ نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می‌دهد و زمینه‌های پرورش و گسترش این خلاقیت‌ها را فراهم می‌آورد.
▪ بحران‌ها را می‌شناسد و در اوقات بحرانی؛ با شاخص‌ها و پیچیدگی‌های معلوم و نامعلوم؛ با قاطعیت و مهارت برخورد می‌کند.
▪ در برنامه‌ریزی‌های راهبردی سازمان؛ کار گروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می‌داند.
▪ به فناوری ارتباطات (ICT) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است.

تاريخ ارسال: 1393/2/3

تعداد بازدید: 364

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |