نویسنده: shoppingcenter ارسال نامه

وب سایت: http://shoppingcenter.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

چگونه از خود مدیر بسازیم؟

یکی از اساسی‌ترین مسائل شرکت‌های نرم‌افزاری خصو

چگونه برای سازمان خود یک رهبر مؤثر باشیم؟

امروزه مدیریت در بسیاری از سازمان‌ها با مشکلات بسیار

آیا متخصصین قدرت پیش بینی آینده را دارند و به همین دلیل هم بهتر تصمیم گیری می کنند؟

ساختار انستیتوها و سازمان های مختلف بشری بطور عجیبی بر

بزرگترین مشکل سازمان های موفق چیست؟

بزرگترین مشکل سازمان های موفق این است که در زمان قرار گ

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟

چه نوع رئیسی ، پیر یا جوان ، خودی یا غریبه ، می تواند تضم

برند چیست؟

هرزمانی صحبت از

چگونه یک آگهی تبلیغاتی واقعا موثر منتشر کنیم؟(چک لیست تجزیه و تحلیل آگهی های تبلیغاتی )

پیامی که در یک آگهی

کاروحرفه شماچیست؟

پرسش وپاسخ به هفت سوال زیربه طور

آیا برگزار کردن کردن مذاکرات مهم در زمان کم و حالت اضطرار مفید است ؟

اگر قبل از مذاکره  و در فرایند پیش

چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟

آيا مايليد كه شخصيتي افسانه‌اي داشته باشيد؟!

  |